Terciérní a kvartérní sféra

charakteristika, její funkce a složky s důrazem na cestovní ruch a mezinárodní obchod

*  oblast spotřeby – celá společnost či jednotlivec

*  podle využívání služeb lze určovat životní úroveň obyvatel

*  nevýrobní část národněhospodářského komplexu;

*  její význam s rozvojem lidské společnosti trvale vzrůstá a v čase se mění

*  zaměstnanost – nejvyspělejší státy okolo 60% - 70 %

*  rozdíly (například Indie x  USA)

*  služby zajišťují nejen základní potřeby lidí, ale také přispívají ke zvyšování jejich životní úrovně a k bohatším možnostem využití volného času

*  Služby se obyvatelům poskytují prostřednictvím různých obslužných zařízení (divadla, restaurace, nemocnice atd.)

*  Zaměstnanost ve službách je odlišná → významně se podílí na HDP země → podle podílu zaměstnaných v terciéru lze posuzovat úroveň hospodářství státu

*  služby – sociální a zdravotnická péče, školství, finančnictví, administrativa, obchod, ubytování, stravování, rekreace  atd.; vyžadují relativně málo investic, ale hodně pracovních sil; - středisková sídla-jsou zde soustředěny služby vyššího řádu; mezi sídly s různou vybaveností se vytvořily hierarchické vztahy
Mezinárodní obchod

*  výraz geografické dělby práce; stále více zemí opouští politiku spoléhání na vlastní síly a snaží se integrovat do světového hospodářství ( malé země mají otevřenější ekonomiku než velké)

*  charakteristika – obrat, zbožová struktura, teritoriální struktura

*   specifická sféra mezinárodních vztahů - výměna zboží, surovin a služeb mezi zeměmi. Je závislý na stupni rozvoje společnosti svým objemem(největší státy světa) i intenzitou-velký obrat zahraničního ochodu mají menší vyspělé státy(- je vyjádřený součtem dovozu a vývozu měřeného poměrem k počtu obyvatel) . Svou velikostí, strukturou i územní orientací ukazuje efektivnost a sílu hospodářství jednotlivých států.

*   Velkým obratem zahraničních služeb se vyznačují hlavně malé vyspělé státy Evropy. Mají úzký vnitřní trh, nekompletní přírodní zdroje a dlouhodobě orientují své hospodářství na účast ve světových ekonomických svazcích ( např. Švýcarsko exportuje 90-95% své produkce hodinek a léčiv, Belgie a Nizozemí vyváží 75-80% vyráběných obráběcích strojů )

*  skladba – hotové výrobky ( auta, elektronika, stroje), suroviny ( ropa, zemní plyn, uhlí), potraviny (obilí)

     *  Méně vyspělé státy – vyvážejí (export) suroviny a zeměděl. produkty

      dovážejí (import) stroje, zařízení, speciální služby, kapitál

          Nejvyspělejší  země - vyvážejí hlavně stroje a zařízení,resp. Služby a informace

                                          - dovážejí suroviny

*  regiony – 1. Evropa, 2. Asie, 3. Severní Amerika

*  WTO – Světová obchodní organizace ( od 1995, předtím GATT – VŠEOBECNÁ DOHODA O CLECH A OBCHODU)

*  svobodné ekonomické zóny či pásma – od 50.  a 60 let 20. století – oblast, část státního území, jež se vyznačuje výhodnou ekonomickogeografickou polohou, ve které se formuje bezcelní či zvýhodněný režim dovozu nebo vývozu zboží – těsné sepětí se světovým hospodářstvím, s mezinárodním trhem a aktivním využitím zahraničního kapitálu; vznik v blízkosti letišť, přístavů; exportně – průmyslové, vědeckotechnické, bankovní  aj.; Irsko ( Shannon), Singapur, Hongkong

*  rychleji než zboží – finance, kapitál – půjčky a úvěry; přímé investice

*   Světová banka, Mezinárodní měnový fond

*   Mezinárodní turistika = cestovní ruch

*  průmysl bez továrních komínů; rekreační, poznávací, vědecko – odborný, podnikatelský, náboženský, sportovní; vnitřní, vnější; 60% Evropa, pak Sev. Amerika, Asie; Španělsko, Francie, Itálie; ministáty; viz seminář

*  kvartér – věda a výzkum – Technopolis, technoparky;  Silikonové údolí, údolí Isaru, Cambridgerský park, Grenoble; viz seminář

 

 

26-31. Mezinárodní cestovní ruch

 

 

 

 

 

           International tourism

 

 

 

 

 

 

Prameny: 16, 25

 

 

 

 

 

Sources: 16, 25

Země

Počet příjezdů turistů (tis.)

Příjmy z turistického ruchu (mil. EUR)

Tourist arrivals (thous.)

Tourism receipts (EUR mil.)

Country

1995

1999

2000

2001

1995

1999

2000

2001

Česká republika 1)

3 381

5 610

4 666

5 194

2 198

2 848

3 106

3 326

Belgie 1)

5 560

6 369

6 457

6 452

3 576

6 073

7 133

7 723

Bulharsko 2)

3 466

2 472

2 785

3 186

362

874

1 163

1 341

Dánsko 1)

2 124

2 023

2 088

2 028

2 807

3 246

4 358

4 380

Finsko 2)

1 779

2 454

2 714

2 826

1 200

1 434

1 529

1 609

Francie 2)

60 033

73 042

75 580

76 506

21 045

29 562

33 297

33 473

Irsko 2)

4 818

6 403

6 749

6 448

2 057

3 115

3 667

3 960

Itálie 2)

31 052

36 516

41 181

39 055

21 964

26 609

29 774

28 792

Lucembursko 1)

768

863

835

812

.

1 593

1 828

1 990

Maďarsko 3)

39 240

28 803

31 141

30 679

2 258

3 359

3 752

4 224

Německo 1)

14 847

17 116

18 983

17 861

13 865

16 998

20 012

19 232

Nizozemsko 1)

6 574

9 874

10 003

9 500

4 780

6 564

7 814

7 505

Norsko 1)

2 880

4 481

4 348

4 244

1 806

1 984

2 097

2 280

Polsko 2)

19 215

17 950

17 400

15 000

5 057

5 724

6 604

5 376

Portugalsko 2)

9 511

11 632

12 097

12 167

3 317

4 936

5 692

6 117

Rakousko 1)

17 173

17 467

17 982

18 180

9 883

10 354

10 752

11 297

Rumunsko 2)

2 757

3 209

2 995

2 820

451

238

389

404

Řecko 2)

10 130

12 164

13 096

.

3 162

8 241

9 981

9 981

Slovensko 1)

903

975

1 053

1 219

474

433

468

713

Slovinsko 1)

732

884

1 090

1 219

829

895

1 044

1 112

Spojené království 3)

23 537

25 396

25 211

22 833

14 185

18 975

21 160

18 181

Španělsko 2)

34 920

46 776

47 898

49 519

19 410

30 491

34 055

36 704

Švédsko 1)

2 310

2 595

2 746

2 894

2 648

3 654

4 368

4 647

Švýcarsko 2)

11 500

10 700

11 000

10 700

7 160

7 289

8 120

8 506

Turecko 2)

7 083

6 893

9 586

10 783

3 790

4 882

8 268

9 973

Čína 2)

20 034

27 047

31 229

33 167

6 677

13 229

17 566

19 865

Indie 2)

2 124

2 482

2 649

2 537

1 975

2 823

3 430

3 396

Japonsko 2)

3 345

4 438

4 757

4 772

2 466

3 216

3 652

3 686

Kanada 2)

16 932

19 367

19 663

19 697

6 026

9 543

11 589

12 030

Spojené státy 2)

43 318

48 497

50 945

45 490

48 467

70 119

88 827

80 720

Austrálie 3)

3 726

4 459

4 946

4 817

6 007

7 532

9 151

8 514

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) příjezdy zahraničních turistů do kolektivních ubytovacích
   zařízení    

1) International tourist arivals at collective accommodation
   establishments

2) příjezdy zahraničních turistů na hranice (bez jednodenních
   návštěvníků)

2) International tourist arrivals at frontiers (excl. same-day
   visitors)

3) příjezdy zahraničních návštěvníků na hranice (včetně turistů
   a jednodenních návštěvníků)

3) International visitors arrivals at frontiers (incl. tourists
   and same-day visitors)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA

Americký model

Evropský model

Japonský model

Cíle

Komercializace vědy; rozšíření světového vlivu

Strukturní přestavba ekonomiky jednotlivých států

Prosazení světového prvenství, strukturní přestavba ekonomiky

Hlavní účastníci

Univerzity, soukromé firmy a banky, z části i stát

Univerzity, soukromé firmy a banky, z části i stát

Stát, místní správní orgány, soukromé firmy, univerzity

Specializace

Mikroelektronika, vojenské technologie, biotechnologie, aerokosmická technika

Mikroelektronika, vojenské technologie, biotechnologie, jaderný výzkum, ochrana životního prostředí

Robotechnika, keramika, mechatronika, optika, využití mořských zdrojů

Zvláštnosti

Vojenské zaměření výzkumu, sladěnost funkčních mechanismů

Velmi pečlivé plánování,

Orientace na řešení regionálních problémů

Velmi pečlivé plánování,

Orientace na řešení regionálních problémů

Příklady

Silikonové údolí ( Palo Alto, Kalifornie)

Chaussée 128 ( Boston)

Údolí bioniky ( Utah)

Alej robotů ( Florida)

Alej satelitů ( Maryland)

Celkem 130 – 300 parků a technopolisů

Sophia Antipolis ( Nice)

Silikonové údolí ( Edinburgh)

Údolí Isaru ( Mnichov)

Innopolli ( Helsinky)

Bari

Celkem více než 200 parků a technopolisů

Kibi – Kohen ( Okajama)

Silikonový ostrov ( Kjúšú)

Celkem asi 30

parků a technopolisů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato stránka WWW je 13