Integrační a dezintegrační tendence současného světa

charakteristika výhod a nevýhod integrace, hlavní mezinárodní politické a ekonomické organizace, s důrazem na integrační procesy v Evropě, EU, zapojení ČR do integračních seskupení, globalizace současného světa

 

- Integrace - ucelení, sjednocení; proces vedoucí k soustředění výroby (popř. jiné ekonomické aktivity) pod jedno společné vedení sloučením dosud samostatných jednotek nebo rozšířením činnosti dané jednotky na pole působnosti jiných. Předpokladem jsou určité společné znaky či vlastnosti integrujících se činností.

- Dezintegrace – rozpad, zánik, rozpojování celku ( viz SSSR, východní blok – RVHP, Varšavská smlouva; Jugoslávie, ETA, Belgie atd.)

- Důvody integrace – zlepšit hospodářskou situaci, bezpečnost, posílit politický vliv, lepší přístup k deficitním složkám hospodářství

- Větší snahu integrovat mají vždy menší státy, velké jsou soběstačné

Obecné vývojové formy (stupně) integrace:

1) Pásmo volného obchodu

zúčastněné země se domluví, že odstraní všechny překážky, které brání pohybu zboží mezi nimi

ve vztahu k nečlenským zemím si každá země ponechává svoji celní politiku (vlastní celní tarify) - neexistuje orgán, který by stanovil jednotnou celní politiku

2) Celní unie

stejné podmínky jako 1+ společná celní politika vůči nečlenským zemím

3) Společný trh

stejně jako 2 + odstraní překážky, které brání volnému pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu

4) Hospodářská a měnová unie

stejně jako 3 + sbližování HP zúčastněných zemí

vyvrcholením je zavedení společné měny

5) Politická unie (integrace)

úplné propojení hospodářské i politické

zatím ve světě neexistuje

- OSN – nepatří Vatikán; vnik 1945 v San Francisku – Charta OSN ( 51 států + Polsko, mezi zakládajícími i ČSR; cíl udržovat mezinárodní mír a bezpečnost, zajistit rovnoprávnost a sebeurčení národů; sídlo v New Yorku, evropské ve Vídni; hlavní orgány – Valné shromáždění, Rada bezpečnosti, Hospodářská a sociální rada, Mezinárodní soudní dvůr ( Haag); pod OSN funguje řada organizací např. MMF, UNESCO, FAO; OSN nedisponuje  žádnou  samostatnou  vojenskou  silou  a její  finanční  zdroje jsou  omezené.  Její vliv vyplývá ze síly hodnot, které ztělesňuje, z její role při stanovování  globálních norem a mezinárodních právních předpisů, ze schopnosti stimulovat  globální zájem a činy a z důvěry, která je  odvozena z praktické  činnosti v terénu směrující ke zlepšení životu lidí.

 

- EU – vznik – po druhé světové válce BENELUX, 1951 – Smlouva o uhlí a oceli
( BENELUX + Francie + Itálie + Německo), 1957 – EURATOM, 1958 – EHS ( 6 zakládajících členů); 1973 – ES + VB, Irsko, Dánsko(9); 1981 – Řecko(10); 1986 – Portugalsko, Španělsko (12); 1992 – EU; 1995 – Švédsko, Rakousko, Finsko (15); 1999 – měnová unie; 2004 – ČR, SR, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Kypr ( střed a jih); orgány – Evropská rada, rada ministrů, Evropská komise, Evropský parlament, Evropský soudní dvůr

- ESVO – vznik 1960 v Ženevě; dnes jen Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island; pouze volný obchod

- EU+ ESVO = Evropský hospodářský prostor ( kromě Švýcarska) – volný pohyb zboží, služeb, osob, kapitálu

- OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – vznik 1961, sídlo Paříž; cílem je liberalizace mezinárodního obchodu a financí

Další – NAFTA, MERCOSUR, ASEAN, OAJ, G7(G8), NATO, LAS, OPEC, Commonwealth, OBSE

 

Globalizace

převedení, převádění něčeho na celosvětové (globální) hledisko, pojímání něčeho z tohoto hlediska; několik procesů: hovoříme o internacionalizaci ekonomiky ( rostoucí nadvláda financí nad výrobou, stoupajícím významu vědění atd.), o rozvoji jednotného systému světových spojů, o změně a oslabení funkcí národních států, o aktivizaci činnosti transnacionálních nestátních forem ( včetně náboženských hnutí, sekt, mafií); - Stát přestává být na vlastním území jediným subjektem, jemuž je dovoleno realizovat zákonné přinucení v zájmu zachování veřejného pořádku. Plně se mu nepodřizuje ani regulování lidských práv, ekologická politika atd.

Globalizace přivedla na světovou scénu řadu nových aktérů – mezinárodní organizace ( Světová banka, UNESCO, MMF), regionální organizace, mezin. Korporace, institucionální investory ( pojišťovny, penzijní a investiční fondy), nevládní organizace ( zelení, lékaři bez hranic), velká města i jedince ( vědecké organizace, ale i např. Bill Gates)

 

 

 

APEC

Originální název: Asia - Pacific Economic Cooperation

Český název: Asijsko - pacifické hospodářské společenství

Datum vzniku: 1989

Sídlo: Singapur

Počet členů: 17

Typ integrace: ekonomická

Členové (rok přijetí): Austrálie, Brunej, Čína (1993), Filipíny, Chile, Indonésie, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Malajsie, Mexiko, Nový Zéland, Papua-Nová Guinea, Singapur, Spojené státy americké, Taiwan (1993), Thajsko

 

 

ALADI

Originální název: Asociación Latinoamericana de Integración

Český název: Latinskoamerické integrační společenství

Datum vzniku: 1980

Sídlo: Montevideo

Počet členů: 11

Typ integrace: ekonomická

Členové: Argentina, Bolívie, Brazílie, Ekvádor, Chile, Kolumbie, Mexiko, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela

 

ANZUS

Originální název: Australia, New Zealand, United States

Český název: Tichomořský pakt bezbečnosti

Datum vzniku: 1951

Sídlo: Canberra

Počet členů: 3

Typ integrace: vojenská

Členové: Austrálie, Nový Zéland, Spojené státy americké

 

Commonwealth

Originální název: Commonwealth

Český název: Britské Společenství národů

Datum vzniku: 1931

Sídlo: -

Počet členů: 53

Typ integrace: vojensko-politická

Členové (rok přijetí): Antigua a Barbuda, Austrálie, Bahamy, Bangladéš, Barbados, Belize, Botswana, Brunej, Dominika, Fidži, Gambie, Ghana, Grenada, Guyana, Indie, Jamajka, Jižní Afrika, Kamerun, Kanada, Keňa, Kiribati, Kypr, Lesotho, Malajsie, Malawi, Maledivy, Malta, Mauricius, Mosambik, Namibie, Nauru, Nigérie, Nový Zéland, Pákistán, Papua-Nová Guinea, Samoa, Sierra Leone, Singapur, Spojené království, Srí Lanka, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincent a Grenadiny, Svazijsko, Šalamounovy ostrovy, Tanzanie, Tonga, Trinidad a Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambie, Zimbabwe

 

 

MERCOSUR

Originální název: Mercado Común del Cono Sur

Český název: Jihoamerický společný trh

Datum vzniku: 1991

Sídlo: Buenos Aires

Počet členů: 4

Typ integrace: ekonomická

Členové (rok přijetí): Argentina, Brazílie, Paraguay, Uruguay

 

OBSE

Originální název: -

Český název: Organizace pro a spolupráci v Evropě

Datum vzniku: 1975

Sídlo: Kodaň, Praha

Počet členů: 54

Typ integrace: vojensko-politická

Členové (rok přijetí): Albánie, Andorra, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Vatikán, Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán, Kanada, Spojené státy americké

 

CE

Originální název: -

Český název: Rada Evropy

Datum vzniku: 1949

Sídlo: Starsbourg

Počet členů: 34

Typ integrace: vojensko-politická

Členové (rok přijetí): Andorra 1994, Belgie, Bulharsko 1992, Česká republika 1993, Dánsko, Estonsko 1993, Finsko 1989, Francie, Irsko 1995, Island 1950, Itálie, Kypr 1961, Lichtenštejnsko 1978, Litva 1994, Lotyšsko 1993, Lucembursko, Maďarsko 1990, Malta 1965, Německo 1951, Nizozemsko, Norsko, Polsko 1991, Portugalsko 1977, Rakousko 1956, Řecko, San Marino 1988, Slovensko 1993, Slovinsko 1993, Spojené království, Španělsko 1978, Švédsko, Švýcarsko 1963, Turecko

 

 

Ecowas

Originální název: Economic Community of West African States Český název: Hospodářské společenství západoafrických zemí Datum vzniku: 1975 Sídlo: Abuja Počet členů: 16 Typ integrace: ekonomická Členové (rok přijetí): Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kapverdy 1997, Libérie, Mali, Mauritánie, Niger, Nigérie, Senegal, Sierra Leone, Togo

 

 

G8

Originální název: G8

Český název: G8

Datum vzniku: 1975

Sídlo: -

Počet členů: 8

Typ integrace: ekonomická

Členové (rok přijetí): Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Rusko 2002, Spojené království, Spojené státy americké

 

OECD

Originální název: Organization for Economic Cooperation Development

Český název: Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj

Datum vzniku: 1961

Sídlo: Paříž

Počet členů: 29

Typ integrace: ekonomická

Členové (rok přijetí): Austrálie 1971, Belgie, Česká republika 1995, Dánsko, Finsko 1969, Francie, Irsko, Island, Itálie, Japonsko, Kanada, Korejská republika 1996, Lucembursko, Maďarsko 1996, Mexiko 1994, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Polsko 1996, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko

 

 

NAFTA

Originální název: North American Free Trade Area

Český název: Severoamerická zóna volného obchodu

Datum vzniku: 1994

Sídlo: -

Počet členů: 3

Typ integrace: ekonomická

Členové (rok přijetí): Kanada, Mexiko, Spojené státy americké

 

 

SACD

Originální název: Southern African Development Community

Český název: Splolečenství pro rozvoj jižní Afriky

Datum vzniku: 1980

Sídlo: -

Počet členů: 12

Typ integrace: ekonomická

Členové (rok přijetí): Angola, Botswana, Jižní Afrika 1994, Lesotho, Malawi, Mauricius 1995, Mosambik, Namibie, Svazijsko, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe

 

ASEAN

Originální název: Association of Southeast Asian Nations

Český název: Sdružení národů jihovýchodní a sie

Datum vzniku: 1967

Sídlo: Bankok

Počet členů: 9

Typ integrace: ekonomická

Členové (rok přijetí): Brunej 1984, Filipíny, Indonésie, Laos 1995, Malajsie, Myanmar 1995, Singapur, Thajsko, Vietnam 1995

 

CEFTA

Originální název: Central European Free Trade Agreement

Český název: Středoevropská zóna volného obchodu

Datum vzniku: 1991

Sídlo: Budapešť

Počet členů: 7

Typ integrace: ekonomická

Členové (rok přijetí): Bulharsko 1997, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko 1997, Slovensko, Slovinsko 1997

 

EFTA

Originální název: European Free Trade Associatión

Český název: Evropské sdružení volného obchodu

Datum vzniku: 1960

Sídlo: Ženeva

Počet členů: 4

Typ integrace: ekonomická

Členové (rok přijetí): Island 1970, Lichtenštejnsko 1991, Norsko, Švýcarsko

 

LAS

Originální název: -

Český název: Liga arabských států

Datum vzniku: 1945

Sídlo: Tunis

Počet členů: 21

Typ integrace: vojensko-politická

Členové (rok přijetí): Alžírsko, Bahrajn, Egypt, Irák, Jemen, Jordánsko, Katar, Komory, Kuvajt, Libanon, Libye, Maroko, Mauritánie, Omán, Saudská Arábie, Somálsko, Spojené arabské emiráty, Súdán, Sýrie, Tunisko, Organizace za osvobození Palestiny

 

NATO

Originální název: North Atlantic Treaty Organization

Český název: Severoatlantická aliance

Datum vzniku: 1949

Sídlo: Brusel

Počet členů: 19

Typ integrace: vojensko-politická

Členové (rok přijetí): Belgie, Česká republika 1999, Dánsko, Francie, Island, Itálie, Kanada, Lucembursko, Maďarsko 1999, Německo 1955, Nizozemsko, Norsko, Polsko 1999, Portugalsko, Řecko 1953, Spojené království, Spojené státy americké, Španělsko 1985, Turecko 1953

 

OPEC

Originální název: Organization of Petroleum Exporting Countries

Český název: Sdružení států vyvážející ropu

Datum vzniku: 1961

Sídlo: Vídeň

Počet členů: 13

Typ integrace: ekonomická

Členové (rok přijetí): Alžírsko 1969, Ekvádor 1999, Gabon 1973, Indonésie 1962, Irák, Írán, Katar, Kuvajt, Libye 1962, Nigérie 1971, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Venezuela

 

SELA

Originální název: Sistema Económico Latinoamericano

Český název: Latinskoamerický hospodářský systém

Datum vzniku: 1975

Sídlo: Caracas

Počet členů: 27

Typ integrace: ekonomická

Členové (rok přijetí): Argentina, Barbados, Belize, Bolívie, Brazílie, Dominikánská republika, Ekvádor, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Chile, Jamajka, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Salvador, Surinam 1978, Trinidad a Tobago, Uruguay, Venezuela

 

 


Evropská rada

 

nejvyšší politický orgán, rozhoduje o nejzákladnějších otázkách evropské integrace


Rada EU

 

legislativní a výkonný orgán, reprezentuje členské státy, může rozhodovat o všech otázkách integrace


Evropská komise

 

strážce integrace, iniciátor legislativy a výkonný orgán Společenství


Evropský parlament

 

přímo volený demokratický orgán vyjadřující politickou vůli občanů Evropské unie


Evropský soudní dvůr

 

dohlíží nad interpretací a aplikací práva ES


Evropská ústřední banka

 

dbá o měnovou politiku a stabilitu cen v rámci Společenství


Evropská investiční banka

 

poskytuje půjčky pro kapitálové investice podporující vyrovnaný ekonomický rozvoj a integraci Evropy


Evropský ombudsman

 

prošetřuje stížnosti občanů i firem na činnost orgánů EU


Účetní dvůr

 

reprezentuje zájmy daňových poplatníků na kontrole výdajů Unie, jejich účelnosti a hospodárnosti


Hospodářský a sociální výbor

 

poradní orgán pro Komisi, Radu a Parlament v ekonomické a sociální oblasti


Výbor regionů

 

poradní orgán pro Komisi, Radu a Parlament poskytující místní a oblastní dimenzi pro rozhodování v EU

 

 

 

 

Tato stránka WWW je 14