Porovnat západoevropský region s regionem východní Evropa z hlediska (vymezení oblastí a jejich postavení v rámci Evropy, stručná socioekonomická charakteristika na základě společných a odlišných rysů)

 

 

Západní Evropa – Velká Británie, Irsko, Francie, Monako, Andorra, Belgie, Lucembursko,

                                Nizozemí, Německo

       

                             

 

 

Východní Evropa – Estonsko, Lotyšsko, Litva, Bělorusko, Ukrajina, Moldávie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato stránka WWW je 19