Socioekonomická charakteristika asijského kontinentu. Porovnat státy Indie, Čínu a Japonsko jako dominující země východní a jižní Asie (postavení v rámci Asie, stručná charakteristika na základě společných a odlišných rysů ).

 

 

Současné postavení Japonska ve světovém hospodářství a některé nové vývojové tendence

 

 

                               Populace             HNP (mld USD)       HNP/obyv. (USD)      podíl na svět. HNP          podíl na svět. EX         podíl na svět. IM

EU                              346                       6 426                      18 600                       27,4 %                                          35,7 %                          36,4 %

USA                           258                       6 370                    24 700                       27,2 %                          12,4 %                          16,3 %

Japonsko                                   125                       4 215                    33 750                       18,8 %                            9,6 %                            6,5 %

                                                                                                                                                                                                          

 

- celé období po 2. SV - ek. růst (postupné zvolňování dynamiky, přesto stále nejvyšší) - dohnání a předstih ostatních center

- cílevědomá hospodářská politika - sladění stát + soukr. firmy + zaměstnanci

                                   - optimalizace regul. role státu v ekonomice a stimulace tržního systému

- využití poválečného okupačního statutu USA - příjem technologií, know-how a jejich adaptace na jap. poměry

- zvláštní kulturně-civilizační zázemí, vysoké prac. nasazení a spořivost

- nárůst HNP/ob. - růst vnitřní kupní síly, ale vnitřní trh je stále příliš úzký - závislost Japonska na MDP

- hl. obch. partneři - USA (EX 34%, IM 23%), J. Korea (5,8%, 6,3%), Tajvan, Singapur, Austrálie, Kanada

- asymetrie zapojení do MDP - velká disproporce mezi sur. a potr. nedostatkem a produkčními ambicemi - dovozní závislost a zranitelnost

                                      - dovoz surovin (10,6%), paliv (20,9%) a potravin (17,2%), vývoz produkce zprac. průmyslu (97%) - vysoká aktiva PB

- v souvislosti s důležitostí EX a IM - zapojování do svět. obch. jednání (GATT, WHO), zájem na mez. ek. koordinaci

- vysoké akt. saldo PB - protiopatření obch. partnerů - vývoz kapitálu ve formě přímých zahr. investic (filiálky) nebo portfoliových investic (cizí CP)

- v souvislosti s novými jevy v SH - nová rozvoj. strategie (snižování závislosti na EX, expanze nových forem vývozu kapitálu, posilování vnitřní D)

                                        - politika max. soběstačnosti (technologie, zemědělství), snižování rizika ek. zranitelnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato stránka WWW je 23