Státy bývalého SSSR ( Současné postavení bývalých sovětských republik v rámci Evropy a Asie, stručná socioekonomická charakteristika na základě společných a odlišných rysů)

 

 

Oblasti

1)   Pobaltí – Estonsko, Lotyšsko, Litva

2)   Východní Evropa – Ukrajina, Bělorusko, Moldávie

3)   Zakavkazsko – Arménie, Gruzie, Ázerbajdžán

4)   Střední Asie – Kazachstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán

5)   Ruská federace

 

 

 

 

 

 

Tato stránka WWW je 24