Americký kontinent

porovnání Kanady, Mexika a Brazílie ( postavení v rámci amerického kontinentu, stručná socioekonomická charakteristika na základě společných a odlišných rysů )

 

 

Společné znaky

Kanada

Mexiko

Brazílie

1. rozloha

Druhý největší stát světa – 10 mil. km2

2 mil km2

5. největší stát světa – 8,5 mil km2

2. zvláštní postavení hlavních měst

Ottawa   - zdaleka není největší – jen 330 000 obyvatel ) aglomerace 1 mil.); ale od 1867 politické a správní město Kanady – výhodná poloha

Mexiko – dnes 19 mil. obyvatel ( někdy až 25 mil.) – největší město světa; v nadmořské výšce 2 238 m.n.m. v zemětřesně aktivní oblasti; vybudované na jezeře – dnes propad, obrovské znečištění

Brasilia – od roku 1960 hlavní město, vybudované na zelené louce – od počátku budováno jako správní a administrativní centrum země – zdaleka není největší rozlohou ani počtem obyvatel v Brazílii  - i poloha méně výhodná – vnitrozemí

3.. federace – velká rozloha si vynutila federalizaci těchto států

10 provincií a 3 teritoria

31 států a federální distrikt hlavního města.

26 spolkových států a federální distrikt hlavního města

4. přistěhovalecké země – viz. Rozdílné znaky číslo 4

Dnes stále kolem 300 000 ročně

 

 

5. politická a ekonomická závislost na USA

Menší – ale hospodářská spolupráce na vysoké úrovni ( např. americké firmy investují do kanadského těžařského průmyslu)

Mocný soused na severu – obrovský odliv pracovních sil

Obrovské zadlužení

6. rybolov

 

 

 

7. těžařské velmoci

Světový producent a vývozce nerostných surovin – železná ruda, měď, zlato, uran ( Uranium City), ropa ( západ), zlato ( horečka), nikl, zinek, uhlí

Celosvětový význam těžby – ropa  a zemní plyn ( Mexický záliv), stříbro, polymetalické rudy, rtuť

Celosvětový význam těžby – bauxit ( Amazonie),železná ruda, uran, wolfram,

Mangan

 

 

Rozdílné znaky

Kanada

Mexiko

Brazílie

1. Přírodní podmínky

Arktický, Subarktický a mírný pás

Subtropický a tropický suchý pás

Rovníkový a tropický vlhký pás

2. kolonizace – mateřská země – ovlivnila i jazyk a náboženství

Anglie a Francie – bratři Cabotové, Cartier - angličtina a francouzština – protestanti a katolíci; v posledních letech příliv uprchlíků z Asie a Latinské Ameriky

Španělsko – H. Cortez - španělština – římskokatolická víra

Portugalsko – Cabral – portugalština – římskokatolická víra ( nejpočetnější katolický stát na světě); otroci z Afriky na plantáže - animismus

3. rozdíl v podílu služeb na zaměstnanosti a tvorbě HDP

 

            70%

 

         40 %

 

           45%

2. ekonomická a politická vyspělost

Patří mezi G7, mezi nejrozvinutější ekonomiky

Patří do 3. světa mezi rozvojové státy – mezi nimi vyspělejší, ale obrovská zadluženost a odliv pracovní síly do USA brání dalšímu rozvoji

Patří do 3. světa mezi rozvojové státy – mezi nimi vyspělejší, ale obrovská zadluženost brání dalšímu rozvoji ( největší státní dluh na světě – přes 200 mld. USD

4. zemědělská produkce

Nevhodné podmínky – proto šlechtění plodina  zvířat- velmoc; dominuje živočišná výroba

Suché podnebí – především kukuřice a pšenice, cukrová třtina

Plantážní zemědělství a specializace na tropické plodiny –  cukrová třtina, mandarinky, banány, dále káva; sisal

5. demografické ukazatele

Odpovídají rozvinutým státům – malý PP, vysoká střední délka života, nízká kojenecká úmrtnost atd.

Odpovídají rozvojovým státům –velký PP, nižší střední délka života ( 60 let), vysoká kojenecká úmrtnost atd.

Odpovídají rozvojovým státům –velký PP, nižší střední délka života ( 60 let), vysoká kojenecká úmrtnost atd.

6. Počet obyvatel

Pouhých 30 mil. – dá se obývat jen oblast při Kanadských jezerech a pobřeží

Přes 100 mil. – patří mezi 12 největších ( 25 % v hlavním městě)

170 mil – 5. největší počet na světě

7. doprava

Vysoká modernizace a vybavenost – především vodní doprava a letecká

Nízká modernizace a vybavenost – prašné cesty; železnice nedostačující, letecká nekvalitní

Nízká modernizace a vybavenost – chybí kvalitní silnice a železniční tratě propojující zemi; Amazonka splavná z Manausu ( 1500 km od pobřeží – 1. na světě)

8. urbanizace – vysoká ale

Města moderně vybavená s vysokým podílem inženýrských sítí – podoba – centrum – drahé obchody, průmysl a nákupní centra na okraji, bohatší vrstva žije na okraji velkoměst – satelitní města

Tzv. pseudourbanizace – vysoký příliv obyvatel do měst – velké znečištění, kriminalita, nezaměstnanost; obyvatelé z venkova si přináší tradiční způsob života, který aplikují na prostředí města – obrovské chudinské čtvrti na okraji ( slamy) – viz. Cidudad de Mexiko

Tzv. pseudourbanizace – vysoký příliv obyvatel do měst – velké znečištění, kriminalita, nezaměstnanost; obyvatelé z venkova si přináší tradiční způsob života, který aplikují na prostředí města – obrovské chudinské čtvrti na okraji ( slamy) – viz. 13 milionových měst

 

Zajímavosti

Kanada – 1.  v čele stále britská královna zastoupená guvernérem

                2. hustota zalidnění jen 3 obyv./km2

                3. povrch modelován ledovcem – obrovská členitost pobřeží

                4. kanadský štít – jedna z geologicky nejstarších částí světa

                5. Původní obyvatelstvo jen 1,5 % (indiáni 365 000, Eskymáci 30 000).

                6. problematika Québecu

 

 

Mexiko – 1. řada činných i vyhaslých sopek (Citlaltépetl, 5 610 m n. m., Popocatépetl, 5 452 m n. m.).

                2 . kultury Olméků, Toltéků, Zapotéků, Mayů a Aztéků.

                3. Zapata Emiliano

                4. země kaktusů a tequily

 

Brazílie – 1. hustota zalidnění jen ( prales) 19 obyv./km2

                        2. Amazonka – největší tok na světě

                3. problematika kácení amazonského pralesa

                4. Indiánů jen 350 000 – v Amazonském pralese ještě kmeny, které se nesetkaly s moderní civilizací

 

Tato stránka WWW je 26