Základy planetární geografie

vesmír, postavení Země ve vesmíru, stručná charakteristika Sluneční soustavy, pohyby Země a její důsledky

 

- Vesmír – vnik a vývoj : Velký třesk; stáří; teorie o budoucnosti vesmíru – Fridmanovy modely; složení vesmíru : chemické a fyzikální; vzdálenosti ve vesmíru ( astronomická jednotka, světelný rok, parsek + příklady)

- Sluneční soustava – poloha v rámci galaxie Mléčné dráhy; složení + stručná charakteristika jednotlivých složek ( Slunce, planety, měsíce, komety, asteroidy atd.)

- uspořádání sluneční soustavy -  geocentrismus ** heliocentrismus; Keplerovy zákony

- Země – základní ukazatele, velikost a tvar ( jak v minulosti?  *** dnes); stáří + pravděpodobný další vývoj ( katastrofy??)

-         -         pohyby a jejich důsledky ( kolem osy a kolem Slunce; podrobněji rozebrat střídání dne a noci a ročních období; pásmovitost – zonalita; časová pásma; atd. )

 

¨      ¨      Coriolisova síla = uchyluje zeměpisnou rotaci (proti rotaci)

 

Rovník

 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

¥

 
 

 


 

Nutace:

                                                                 

 

 

 

¥

 
 

 


 

Precese:

 

 

 

-         -         možné zmínit i jednotlivé sféry a jejich význam; nebo geologickou stavbu Země

-         -         Měsíc – vztah Země – Měsíc; důsledky ( slapové jevy, zatmění)

 

Fáze měsíce:

 

                                                               nov                                                                                                    1/4

 

 

                               úplněk                                                      3/4

 

Tato stránka WWW je 3