Obyvatelstvo světa

rasy, jazyky, národy a náboženství; rozmístění obyvatelstva a sídel, migrace obyvatelstva, problematika urbanizace, demografický globální problém

Prezentace – Demografické problémy

Prezentace – Urbanizace

Prezentace – Rasy, jazyky, národy, demografické ukazatele

 

      - demografická revoluceviz seminář -  neolitická; průmyslová; po roce 1950; 1820 – 1 mld; 1927 – 2 mld; 1960 – 3 mld; 1975 – 4mld; 1987 – 5mld; 1999 – 6 mld; prognózy – 10 mld kolem 2050

-         rozmístění lidstva – 60% v nížinách do 200 m.n.m.; 7% nad 1000 m.n.m.; 25% do 50 km od moře; 75% do 500 km od moře

- ekumena (43% plochy souše) - běžně obývaná a hospodářsky využívaná část souše

- subekumena (37% plochy souše) - přechodná část (dočasně, např. sezónně, obývaná část souše)

- anekumena (20% plochy souše) - neobydlená část souše (např. neosídlená vysokohorská území, polární oblasti, oblasti pouští apod.)

- v celém vývoji lidstva se soustavně rozšiřuje prostor ekumeny a zmenšuje se rozsah anekumeny

-         Hustota – 43 osob na km2 ( Bangladéš, Korea, Japonsko ------saharská Afrika)

-         rozděleno podle znaků 1) biologických ( muži – ženy)  2) společensko hospodářských

-         Demografické ukazatele – počet obyvatel; věkové složení – strom života ( před; produktivní; po); porodnost a plodnost; úmrtnost – kojenecká, novorozenecká, celková; střední délka dožití ( naděje);  sňatečnost; rozvodovost; přirozený přírůstek; viz níže

-         gramotnost

-         urbanizace – Jižní Amerika 75%; Afrika 42%; Asie 45 % ; suburbanizace;  pseudourbanizace; viz seminář

-         aglomerace ( Tokio, Sao Paolo, Mexiko City, Bombaj) ----konurbace ( Tokio – Jokohama) -----megalopole ( SANSAN; CHIPPITS; BOSWASH)

-         migrace – vnější; vnitřní; saldo – viz níže

-         rasy – europoidní, mongoloidní, negroidní; míšení ras – mestic, mulat, zambo, kreol - viz seminář

-         národy – 2000 ( Číňané, Hindustánci, Rusové)

-         jazyk – rodiny – Indoevropská ( 40%), Čínskotibetská (25%); čínština  - 1mld; angličtina 500 mil.; hindština 350 mil.; španělština 330 mil.; ruština; arabština

-         náboženství – křesťanství ( 1,8 mld), islám (1 mld), hinduismus (700mil.), buddhismus (315 mil.), židovské (20 mil), kmenová (100 mil.)

-         podle toho kde pracují – primární, sekundární, terciérní, kvartérní

-         census; mikrocensus

-         ČR – historie osídlení a počtu obyvatel, národnostní složení, náboženství, základní ukazatele

-         Demografický problém – viz seminář

 

Makroregiony světa vymezené na základě demografických charakteristik

region západní, střední a východní Afriky (nejzaostalejší)

arabský region (severní Afrika, jihozápadní Asie) a jižní Afrika

přirozený přírůstek

3%

přirozený přírůstek

2,5%

úhrnná plodnost

6-7 dětí / ženu

úhrnná plodnost

4 děti / ženu

střední délka života

50 let

střední délka života

60 let (jihozápadní západní Asie až 65 let)

kojenecká úmrtnost

přes 100‰

kojenecká úmrtnost

50‰

 

jižní a jihovýchodní Asie

jižní Amerika

přirozený přírůstek

2%

přirozený přírůstek

2-2,5%

úhrnná plodnost

3,5-3,8 dítěte / ženu

úhrnná plodnost

3 děti / ženu

střední délka života

60 let

střední délka života

přes 70 let

kojenecká úmrtnost

50-70‰

kojenecká úmrtnost

20-30‰

 

vyspělý svět (větší část Evropy, Severní Amerika, Austrálie, Japonsko)

přirozený přírůstek

pod 1%

úhrnná plodnost

pod 2 děti / ženu

střední délka života

75 let

kojenecká úmrtnost

pod 10‰ (některé státy mají i více)

 

do této skupiny států po skončení demografické revoluce (či na jejím konci) lze zařadit i Čínu, kterou však odlišuje stále ještě vysoká míra kojenecké úmrtnosti

 

 

 

 

Růst demografického potenciálu rozvojových zemí

 

 

 

Rok

Svět mld.

Rozvojové mld.

Rozvojové %

1950

2,5

 

1,7

 

67

 

1960

3

 

2,1

 

69

 

1970

3,7

 

2,6

 

71

 

1980

4,5

 

3,3

 

75

 

1990

5,3

 

4,1

 

78

 

2000

6,2

 

5,0

 

81

 

2050

9,8

 

8,6

 

88

 

 

 

               Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých částech světa ( údaj v milionech)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Státy podle počtu obyvatel

 

Pořadí:

Stát:

Počet obyvatel:

Rok:

1.

Čína

1 298 847 624

2004 (Červenec)

2.

Indie

1 065 070 607

2004 (Červenec)

3.

Spojené státy americké

293 027 571

2004 (Červenec)

4.

Indonésie

238 452 952

2004 (Červenec)

5.

Brazílie

184 101 109

2004 (Červenec)

6.

Pákistán

159 196 336

2004 (Červenec)

7.

Rusko

143 782 338

2004 (Červenec)

8.

Bangladéš

141 340 476

2004 (Červenec)

9.

Nigérie

137 253 133

2004 (Červenec)

10.

Japonsko

127 333 002

2004 (Červenec)

11.

Mexiko

104 959 594

2004 (Červenec)

 

 

Státy podle hustoty zalidnění

 

 

Pořadí:

Stát:

Hustota zalidnění (obyv. na km2):

Rok:

1.

Monako

16 135

2004

2.

Singapur

6 282,67

2004

3.

Vatikán

2 093,18

2004

4.

Malta

1 255,86

2004

5.

Maledivy

1 131,1

2004

6.

Bahrajn

1 019,38

2004

7.

Bangladéš

981,53

2004

8.

Barbados

645,68

2004

9.

Taiwan

632,29

2004

10.

Nauru

609,95

2004

11.

Mauricius

598,28

2004

12.

Korejská republika

493,48

2004

13.

San Marino

467,26

2004

14.

Tuvalu

441,08

2004

15.

Nizozemsko

392,96

2004

16.

Libanon

363,19

2004

17.

Belgie

339,18

2004

18.

Japonsko

337,01

2004

 

 

Státy podle míry urbanizace

 

Pořadí:

Stát:

Urbanizace (%):

Rok:

1.

Monako

100

2001

2.

Nauru

100

2001

3.

Singapur

100

2001

4.

Vatikán

100

2001

5.

Belgie

97,4

2001

6.

Kuvajt

96,1

2001

7.

Katar

92,9

2001

8.

Island

92,7

2001

9.

Bahrajn

92,5

2001

10.

Andorra

92,2

2001

11.

Uruguay

92,1

2001

12.

Lucembursko

91,9

2001

13.

Izrael

91,8

2001

14.

Austrálie

91,2

2001

15.

Malta

91,2

2001

 

migrace = prostorové přemístění osoby mezi dvěmi územními jednotkami, jehož cílem je změna bydliště na dobu delší či kratší, resp. natrvalo

-         je nezbytné překročit administrativní hranice (statisticky se tak za migraci neuvažuje, když se člověk přestěhuje o dům vedle či o patro výše, ale tento typ stěhování tvoří až 50% - není to sledováno - všech migračních pohybů) a často i registrace na příslušném úřadě

-         západoevropské pojetí - značně volnější, často zahrnuje i další typy prostorové mobility (vše kromě klasických krátkodobých pohybů - víkendová rekreace, dojížďka) - koncept obvyklého místa bydliště

-         východoevropské pojetí - koncept trvalého místa bydliště

-         v pojetí ČR je nutné překročení hranice obce či městského obvodu a registrace v místě nového trvalého bydliště

-         často je doporučováno kritérium 1 roku jako práh, kdy se člověk stává mezinárodním migrantem

-         drží se toho minimum států (Británie, Irsko), ale např. Nizozemsko - 6 měsíců, Belgie - 3 měsíce atd.

 

-         podmíněnost migrace (proč se lidé stěhují)

-         uspokojování lidských potřeb

-         pleonexie = lidská snaha neustále rozmnožovat a diferencovat své potřeby (chci stále víc a stále jinak)

-         primární potřeby - jídlo, dýchání atd.

-         sekundární potřeby:

-         potřeba získat majetek

-         potřeba utvářet přátelství a vztahy (např. mladé ženy z venkova)

-         potřeba pomoci

-         potřeba získávání nových poznatků, touha po novostech, kuriozitách

-         hodnotová orientace

-         rovnost příležitostí, velký důraz je kladen na seberealizaci atd. ( nové migrační proudy

-         přirozená atraktivita prostředí

-         kvalitní životní prostředí, málo urbanizované

-         rozmanité prostředí (ale přitom v řádu, zmatek či monotónnost jsou nežádoucí)

-         společenské stimuly - stát chce to, co je dobré, ale jedinec si myslí něco jiného

-         stát má různé nástroje - výhodná cena půdy, stavby škol atd.

-         klíčový je faktor bydlení

 

Mezinárodní migrace

-         migrační komunita čítala v pol. 90. let asi 120.000.00 lidí (2% světové populace) - roční nárůst 2 - 4%

-         1/2 migrantů je v rozvojovém světě, 1/2 pak v rozvinutém světě

-         v komunitě mezinárodních migrantů je cca. 50 miliónů žen

-         cca. 27 miliónů lidí jsou uprchlíci (náboženští, ekonomičtí i ekologičtí)

-         uprchlík (dle Ženevské konvence z roku 1957) = člověk, který se nachází mimo svoji vlast a má oprávněný strach z pronásledování z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních, nebo z důvodů příslušnosti k určité společenské vrstvě nebo pro své politické názory a z tohoto důvodu také nemůže nebo odmítá přijmout ochranu své vlasti

-         pod tuto konvenci spadalo v roce 1991 pouze 6% utečenců (např. uprchlík z občanské války sem nepatří)

-         7 nejbohatších zemí má 1/3 migrantů, ale jen 1/8 populace

 

vývoj mezinárodní migrace v Evropě

-         Evropa byla tradičně emigračním kontinentem (do Ameriky, Austrálie)

-         od 60. let 20. století nastal ale zvrat - Evropa se stává imigrační oblastí

-         jsou tu malé zkušenosti s rasovou rozdílností (xenofobie) a integrací menšin do národa

-         dobré jsou v tomto ohledu Švédsko, Nizozemí

-         60% cizinců v Evropě je ve Francii a Německu

-         v roce 1992 vrcholila fáze migračního vzedmutí - od tohoto roku migrace klesá (alespoň ta legální)

-         v Evropě jsou důležité ekonomické důvody migrace (často podmíněné politicky)

-         po revoluci v postkomunistických zemích se i ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko stávají cílem pro imigranty

-         dle země původu (v roce 1994) pocházelo v Evropě nejvíce uprchlíků z Palestiny (3,1 mil), Afghánistánu (2,8 mil.) x nejvíce azylantů pocházelo z Iránu (2,2 mil.) a Zairu (1,5 mil.)

-         migrace probíhá nejčastěji na nejkratší vzdálenost (do sousední země)

 

Seznam jazyků

 

Rodina:

Skupina:

Jazyk:

Písmo:

Výskyt:

indoevropská

slovanské

běloruština

azbuka

Bělorusko

 

 

bosenština

latina

Bosna a Hercegovina

 

 

bulharština

azbuka

Bulharsko

 

 

čeština

latina

Česká republika

 

 

chorvatština

latina

Chorvatsko

 

 

kašubština

latina

Polsko

 

 

polština

latina

Polsko

 

 

rusínština

azbuka

Ukrajina

 

 

ruština

azbuka

Rusko, státy býv. SSSR

 

 

slovenština

latina

Slovensko

 

 

slovinština

latina

Slovinsko

 

 

srbochorvatština

latina

státy býv. Jugoslavie

 

 

srbština

azbuka

Srbsko

 

 

ukrajinština

azbuka

Ukrajina

 

germánské

afrikánština

latina

JAR

 

 

angličtina

latina

VB, USA, Kanada, Austrálie, JAR, Irsko, Karibské státy

 

 

dánština

latina

Dánsko

 

 

dolnoněmčina

latina

Německo

 

 

faerština

latina

Faerské ostrovy

 

 

fríština

latina

Nizozemsko

 

 

islandština

latina

Island

 

 

jidiš

latina

vých. Evropa, USA

 

 

němčina

latina

Německo, Rakousko, Švýcarsko

 

 

nizozemština

latina

Nizozemsko, Surinam

 

 

norština

latina

Norsko

 

 

švédština

latina

Švédsko, Finsko

 

 

vlámština

latina

Belgie

 

románské

francouzština

latina

Francie, Kanada, Belgie, Švýcarsko

 

 

galicijština

latina

Galicie

 

 

italština

latina

Itálie, Švýcarsko

 

 

katalánština

latina

Katalánsko

 

 

korsičtina

latina

Korsika

 

 

moldavština

latina

Moldavsko

 

 

portugalština

latina

Portugalsko, Brazílie

 

 

provensálština

latina

Francie, Španělsko

 

 

rétorománština

latina

Švýcarsko

 

 

rumunština

latina

Rumunsko

 

 

španělština

latina

Španělsko, Latinská Amerika

 

baltské

litevština

latina

Litva

 

 

lotyšština

latina

lotyšsko

 

keltské

bretonština

latina

Bretaňský pol.

 

 

irština

latina

Irsko

 

 

skotština

latina

Skotsko

 

 

velština

latina

Wales

 

albánština

albánština

latina

Albánie

 

arménština

arménština

arménské

Arménie

 

helénské

řečtina

řecké

Řecko, Kypr

 

íránské

kurdština

arabské

Turecko, Irák, Írán

 

 

paštština

arabské

Afghánistán, Pákistán

 

 

perština

arabské

Írán

 

 

tádžičtina

latina

Tádžikistán

 

indické

ásámština

indická

Indie

 

 

bengálština

arabské

Bangladéš, Indie

 

 

gudžarátština

indická

Indie

 

 

hindština

indická

Indie

 

 

kašmírština

indická

Indie

 

 

maráthí

indická

Indie

 

 

nepálština

indická

Nepál

 

 

paňdžábština

indická

Pákistán, Indie

 

 

sindhština

indická

Indie

 

 

sinhálština

indická

Srí Lanka

 

 

urdština

indická

Indie

afroasijská

semitské (větev)

amharština

etiopské

Etiopie

 

 

arabština

arabské

jihozáp. Asie, sev. Afrika

 

 

hebrejština

hebrejské

Izrael

 

 

maltština

latina

Malta

 

čadské (větev)

hauština

latina

Niger, Nigérie

 

kušitské (větev)

afarština

-

Eritrea, Džibutsko

 

 

somálština

latina

Somálsko

kavkazská

 

abchazština

gruzínské

Gruzie

 

 

gruzínština

gruzínské

Gruzie

uralská

ugrofinské

estonština

latina

Estonsko

 

 

finština

latina

Finsko

 

 

livština

latina

Lotyšsko

 

 

maďarština

latina

Maďarsko

 

samojedské

něnština

latina

Rusko

 

 

selkupština

latina

Rusko

altajská

turkické

ázerbajdžánština

latina

Ázerbajdžán

 

 

baškirština

azbuka

Rusko

 

 

kazašština

azbuka

Kazachstán

 

 

kirgizština

azbuka

Kyrgyzstán

 

 

tatarština

azbuka

Rusko

 

 

turečtina

latina

Turecko

 

 

turkmenština

latina

Turkmenistán

 

 

ujgurština

-

záp. Čína

 

 

uzbečtina

latina

Uzbekistán

 

mongolské

mongolština

azbuka

Mongolsko

 

 

burjatština

azbuka

Rusko

drávidská

jižní

kannadština

indická

Indie

 

 

malajálamština

indická

Indie

 

 

tamilština

indická

Indie, Srí Lanka

 

střední

telugština

indická

Indie

čínsko-austroasijská

tibeto-čínské

barmština

indická

Myanmar

 

 

čínština

čínské

Čína

 

 

čuangština

-

jv. Čína

 

 

laoština

indická

Laos

 

 

thajština

indická

Thajsko

 

 

tibetština

tibetské

Tibet

 

austroasijské

khmerština

indická

Kambodža

 

 

vietnamština

latina

Vietnam

austronéská

západní

indonéština

latina

Indonésie

 

 

javánština

latina

Jáva, Malajsie

 

 

malajština

latina

Malajsie, Singapur

 

 

malgašština

latina

Madagaskar

 

 

sundština

latina

Indonésie

 

 

tagalština

latina

Filipíny

 

východní

fidžijština

latina

Fidži

 

 

maorština

latina

Nový Zéland

 

 

naurština

-

Nauru

 

 

samojština

latina

Samoa

 

 

tonžština

-

Tonga

africké jazyky

nigero-kordofánské (makroskupina)

jorubština

latina

Nigérie, Benin

 

 

kirundi

latina

Burundi

 

 

lingala

latina

stř. Afrika

 

 

rwandština

latina

Rwanda

 

 

sangoština

latina

stř. Afrika

 

 

sotština

latina

stř. Afrika

 

 

svahilština

latina

Keňa, Tanzánie

 

 

šonština

latina

Zimbabwe, Mosambik

 

 

tsonga

latina

již. Afrika

 

 

tswanština

latina

Botswana

 

 

ťwiština

latina

Cote d'Ivoire, Ghana

 

 

volofština

latina

Senegal

 

 

xhoština

latina

již. Afrika

 

 

zulština

latina

JAR

eskymácko-aleutská

eskymácké

grónština

latina

Grónsko

 

 

inuktitut

latina

sev. Amerika, Čukotka

 

 

inupiak

latina

sev. Amerika, Čukotka

indiánská

jihoamerické

ajmarština

latina

Peru, Bolívie, Chile

 

 

guaraní

latina

Paraguay, Brazílie

 

 

kečujština

latina

Peru, Bolívie

korejština

 

korejština

korejské

Jižní Korea, KLDR

japonština

 

japonština

japonské

Japonsko

baskičtina

 

baskičtina

latina

Baskitsko

paleoasijská

 

 

 

severových. Asie

australská

 

 

 

Austrálie

papuánská

 

 

 

Nová Guinea

andamanská

 

 

 

Andamanské ostrovy

burušaskí

 

 

 

sev. Indie

 

 

Tato stránka WWW je 8